Филтри

I. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - IV КЛАС - учебна 2022/2023 година

  • НВО по български език и литература - IV клас - 29.05.2023 г., начало 10:00 часа
  • НВО по математика - IV клас - 30.05.2023 г., начало 10:00 часа

Модели на НВО, тестове от минали години и скала за оценяване - вижте ТУК

 

II. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII КЛАС - учебна 2022/2023 година

Информация за кандидатстване след VII клас от ЦПЛР-ЦКО - Варна

 Заповед относно изпит за проверка на способностите  - вижте ТУК

  • 01 – 17 февруари 2023 г. – Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език

  • НВО по Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа

  • НВО по Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

  • Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 09.06.2023 г.

  • 16 – 27 юни 2023 г. – Оценяване на изпитните работи от НВО

  • до 28 юни 2023 г. – Обявяване на резултатите от НВО

Модел на НВО по БЕЛ за VII клас (от сайта на МОН)

Модел на НВО по математика за VII клас (от сайта на МОН)

Модел на НВО чужд език за VII клас (от сайта на МОН)

Учебно изпитни програми за проверка на способностите