Филтри

   Във връзка със Заповед на МОН № РД 09-3596/20.10.2021 г. и достигната 14 дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100000 население във Варненска община е организирано обучение от разстояние в електронна среда по следния ротационен график:

- от 21.10. 2021 до 27.10.2021г. включително в електронна среда от разстояние - Google Classroom ще се обучават учениците от  V и VI клас съгласно седмичното разписание за 1-ви срок и дневния режим за ОРЕС с продължителност на учебните часове - 30 минути.

 - от 28.10. 2021 до 03.11.2021г. включително в електронна среда от разстояние - Google Classroom ще се обучават учениците от  III и IV клас съгласно седмичното разписание за 1-ви срок и дневния режим за ОРЕС с продължителност на учебните часове - 30 минути.

    Дневен режим в ОРЕС:

Час  НачалоКрай Продължителност
1 08:00 08:30   30 мин
2 08:50 09:20   30 мин
3 09:40 10:10   30 мин
4 10:40 11:10   30 мин
5 11:30 12:00   30 мин
6 12:20 12:50   30 мин
7 13:10 13:40   30 мин