НП "Иновации в действие"  - 2021/2022 година

Партньорство с ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас и СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Пловдив - участие в открити уроци и часове по модулно обучение, обмяна на добри практики и представяне на дейностите в нашето училище  - видеоклип:

https://youtu.be/nakBoKDgbs4

Екип:

Соня Стоянова - директор

Даниела Пенкова - ЗДУД - ръководител

Борислава Железова - ст. учител АЕ и НУП

Радослава Георгиева - ст. учител НУП

Петя Панайотова - ст. учител НУП

Радина Николова - ст. учител НУП

ученици - Мартин Димитров - 4 кл., Мирослав Дичев - 4 кл.,

Виктория Атанасова - 2 кл., Радостин Атанасов - 3 кл.

НП "Без свободен час" - обезпечаване на всички часове със заместващи учители в случай на отсъствие на учител.

НП "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование" - Електронен дневник, Интернет свързаност, компютърна техника за обезпечаване на учебния процес в училище и в условията на обучение в електронна среда от разстояние.

НП "Оптимизиране вътрешната структура на персонала" - Осигуряване на средства за обезщетения.

НП "Отново заедно" - 2020/2021 година - участие в 6 дневно ученическо пътуване в гр. Банско на ученици от 5 и 6 клас.