Галт. текстлавна цел на проекта - Да поканим природата в училище, за да се превърне в по-привлекателна среда за учениците, в която свободно да разгръщат своите умения и таланти през призмата на учебното съдържание, поднесено по нов начин с  инструментариум, комбиниращ природните науки с изкуство, информационни технологии и спорт.  

  Задачи, които реализирахме:

Обособихме еко класна стая в южната част от двора на училището като:

1.Засадихме градински цветя в обособените пространства – еко кътове.

2.Полагаме грижи за обособените еко кътове, чрез изготвени от учениците правила и графици на дейностите за опазването и поддържането им.

3.Засадихме 35 туи от южната страна на откритата класна стая с цел ограничаване на шума и замърсяването на въздуха от натовареното движение по ул. „Студентска“.

Повече за проекта можете да видите   ТУК.