Филтри

 

През учебната 2022/2023 година в V клас учениците ще се обучават в:

- паралелка с разширено изучаване на математика

- паралелка с разширено изучаване на български език и литература

- паралелка с разширено изучаване на английски език.

 

За разпределението в съответните паралелки на настоящите ученици от ОУ "Черноризец Храбър" или прием на нови ученици ще бъдат прилагани критериите, с които можете да се запознаете ТУК