Разпределение на приетите ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ОУ "Черноризец Храбър" съгласно критериите за прием, можете да видите в следните файлове:
 
V-a клас  с математика
Vклас с английски език
Vклас с математика
 
     Необходими документи за записване в V клас:
 
 - Заявление по образец, което можете да изтеглите оттук:      или да получите от деловодството на училището.
 
- Документ за самоличност на родител, който подава документите за прием.
 
    Място за записване: Деловодство на ОУ "Черноризец Храбър" с работно време от 08.00ч. до 16.30ч.
    Срок за записване: 07 юли 2017 година включително.