I. Критерии за прием в паралелка със спорт и изкуства в V клас

 

II. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас със спорт и изкуства

 

III. Списък на класирани ученици за паралелка със спорт и изкуства

 

IV. След 2-ро класиране: