I. Критерии за прием в паралелка български език и литература в V клас

II.Регламент на състезание по български език и литература

 

III. Резултати от състезание по български език и литература

 

IV. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас

 

V. Списък на класирани ученици за паралелка с български език и литература

 

VI. След 2-ро класиране: