На 29 ноември 2018 г. от 16.00 ч. до 18.00 ч. фирмата за униформи ЕТ "Атила 91" ще бъде в училище за приемане на поръчки.

     Телефон за контакти с фирмата производител на униформи:

052 370780