Със Заповед РД 06-120/29.01.2019 г. на Началника на РУО - Варна са променени датите на олимпиадите и състезанията, както следва:

    - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

   - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на състезанието "Ключът на музиката" за ученици от IV до VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

  - На 05.02.2019 г. от 14.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 13,40 ч.