21 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на ДЗИ за XII клас

 

22 май - Спортен празник - организиране на спортни дейности по класове

 

23 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на ДЗИ за XII клас

 

24 май - Участие в общоградското шествие. Сборен пункт - в 10.00 ч. до модна къща "Галатея"

 

27 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на избори за Европейски парламент

 

28 май - Възстановяване на учебните занятия съгласно седмичното разписание.