На 19-ти декември 2019 година фирмата за униформи ще бъде в училище от 12.30 ч. до 14.00 ч. за раздаване на заявените поръчки.