Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително са обявени за неучебни - грипна ваканция във връзка с решение на д-р Д. Михайлова, директор на РЗИ Варна (Протокол № 1) от 27.01.2020г. и издадена Заповед на директора на ОУ "Черноризец Храбър" - Варна.
        05.02.2020 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.
       
       Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г. в 08.00 ч. със седмично разписание за II-ри срок.