"Насилието е оръжието на слабите, ненасилието - на силните" Махатма Ганди

   Учениците от ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна, обединени от общата цел да кажат  "НЕ на насилието във всичките му форми и прояви", изразиха своята позиция чрез рисунки в часовете по изобразително изкуство. Един проект от План за превенция на агресията  в ОУ "Черноризец Храбър",  под ръководството на Галин Ников - педагогически съветник и Десислава Славова - ст. учител по изобразително изкуство и технологии в училище, успешно реализиран чрез нагледната представа на учениците от V и VI клас за добро и зло, за тъмната и светла страна на човешката природа и възможностите за справяне с насилието.