От 12.03.2020 г. (четвъртък) се възстановяват учебните занятия.

    Начало на учебния ден - 8:00 ч.

   Първият учебен час във всички паралелки ще започне с инструктаж за хигиена и дезинфекция за избягване на зараза с вирусни инфекции.

    Дезинфекцирането на помещенията и хигиената в училище се осъществява т съгласно инструкциите на РЗИ - Варна. В санитарните възли са подсигурени топла вода и течен сапун.

 

    Уважаеми родители,

  Обърнете внимание на децата, че е необходимо ограничаване на личните контакти - здрависване, прегръщане и всякакъв вид директен контакт между учениците.

    Проявете разбиране, че с цел опазване здравето на децата и учениците, достъпът на външни лица до сградата на училището ще бъде максимално ограничен.