Уважаеми ученици и родители,

Със заповед на министъра на здравеопазването са прекратени учебните занятия до 29.03.2020 г.

Всички преподаватели в училище са с готовност за  организиране на дистанционно обучение и консултации чрез:

  • https://app.shkolo.bg/ - електронния дневник на училището;
  • Групите на класовете, създадени в социалните мрежи;
  • Личните електронни пощи на ученици и родители.

На 16.03.2020 г. ще бъде изготвен график и указания за онлайн обучението на учениците, с който ще бъдете запознати чрез Школо.

За въпроси и допълнителни указания се обръщайте към класните ръководители.

 

Информация и препоръки за превенция на коронавирус Covid -19: