Уважаеми ученици,

 

Времето извън класните стаи не трябва да снижава образователната ви активност и мотивираност. Ще продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи от учителите, които ще получавате по електронен път чрез електронния дневник Школо https://app.shkolo.bg/ и създадените групи в социалните мрежи. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена. 

Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!

 

Уважаеми родители,

Следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ.  

Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Бъдете наши партньори! Нека работим в екип в името на израстването на децата – физическо, личностно, гражданско!

 

ОТ 16.03.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) СЕ ВЪВЕЖДА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

 

За ученици начален етап -  I - IV клас:

  • За учебните предмети от седмичното разписание за деня чрез Школо се изпращат електронни ресурси с план и задачи за изпълнение до ученици/родители в следния график:

     09:00 - 09:20                    13:00 - 13:20

     09:30 - 09:50                    13:30 - 13:50

     10:00 - 10:20                    14:00 - 14:20   

  • При необходимост от конферентни връзки, предаване на живо, класните ръководители съгласуват с родителите време и място на провеждане.
  • В създадените групи на паралелките се споделят електронни ресурси,  провеждат се дискусии и  се търси обратна връзка с учениците/родителите.

 

За ученици прогимназиален етап V-VII клас:

  • График за осъществяване на онлайн обучение с учениците V-VII клас:

     09:00 - 09:30                    13:00 - 13:30

     09:40 - 10:10                    13:40 - 14:10

     10:20 - 10:50                    14:20 - 14:50

     11:00 - 11:30

  • В посочените часове учениците получават ресурси от своите учители по учебните предмети за деня, съгласно седмичното разписание чрез Google Classroom.
  • Учениците разглеждат, обсъждат, реализират и връщат готови задания.
  • За целта е необходимо осигуряването на онлайн присъствието на учениците, което се отчита чрез участието им в онлайн уроците в реално време, времето на отваряне и отговаряне на писма, коментари и конферентни връзки.

 

За въпроси и допълнителна информация се обръщайте към класните ръководители или пишете на имейла на училището: ch.hrabar@chernorizets.com

 

Заедно можем да се справим!