ОУ "Черноризец Храбър" осигурява дистанционна форма на психологическа подкрепа за учениците, родителите и учителите чрез споделяне на полезни материали и публикации свързани с възрастовите особености на личностното развитие на учениците и  психологическите нагласи и адаптация към социална изолация и общуване в нова безконтактна среда в условията на извънредно положение в страната.

 

За дистанционни психологически консултации на ученици, родители и учители:

Галин Ников - педагогически съветник в училище - ел.поща: g.nikov@chernorizets.com тел. 0888-349-562

от 9:00 ч. до 15:00 ч.

 

   Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната. 

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13.00 ч. – 15.00 ч.; 0882 567 038


Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10.00 ч. -  12.00 ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com;  0887-498-047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
всеки понеделник и четвъртък от 9.00 - 13.00 ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885-911-728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна