В условията на обучение от разстояние в електронна среда нека повишим информираността си за опасностите в интернет и защитата на личните ни данни.

 

 

Твоите лични данни и интернет - съвети за деца от КЗЛД