ТУК можете да се запознаете с условията и графика за прием, документите за записване, достъпа до електронната система за кандидатстване в Подготвителна група  за учебната 202/2021година.

 

   Начална дата за кандидатстване - 01.06.2020 г.от 10:00 ч.