I-ви клас:

3 свободни места

Подготвителна група:

2 свободни места

С условията за прием и достъп до електронната система можете да се запознаете ТУК, в съответните секции за подготвителна група и I-ви клас.