На 08.09.2020 г. приключи областния етап от националния конкурс с международно участие "С очите си видях бедата" - Варна 2020. Детските рисунки бяха оценявани от компетентно жури , съставено от художници и преподаватели по изобразително изкуство. ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна се представи достойно и завоюва първо, второ и трето място в първа категория, втора възрастова група 11-13 години. 

    На първо място е рисунката на Кристиана Д. Янакиева - 6-б клас (учебна 2019/2020)
    На второ място е класирана рисунката на Мария Д. Янакиева - 6-б клас (учебна 2019/2020)
  На трето място - рисунката на Габриела С. Пехливанова  от 6-а клас (учебна 2019/2020)