Уважаеми родители и ученици от V, VI и VII клас,

     От утре - 19.11.2020 г.  до 29.11.2020 г. обучението в V, VI и VII клас ще се провежда онлайн в Google Classroom съгласно актуализираното седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

     Учебният ден за V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

     Продължителност на часовете - 30 мин.

   Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и задължителното присъствие на учениците.

    Всички останали ученици от ПГ, I, II, III, IV клас продължават присъствено обучение в сградата на училището.

 

Дневен режим за периода 19.11. - 29.11.2020 г.

              5 - 7 клас

1 час

08,00 – 08,30 ч.

2 час

08,50 – 09,20 ч.

3 час

09,40 – 10,10 ч.

4 час

10,40 – 11,10 ч.

5 час

11,30 – 12,00 ч.

6 час

12,20 – 12,50 ч.

7 час

13,10 – 13,40 ч.

8 час

14,00 – 14,30 ч.

9 час

14,40 – 15,10 ч.

10 час

15,20 – 15,50 ч.