Уважаеми родители и ученици от I до VII клас,

     Във връзка с високия процент заболеваемост в училище - 14,5% отсъстващи ученици, 18,5% отсъстващи учители и 28,6% отсъстващи служители от непедагогическия персонал, от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително, обучението за всички ученици от I-ви до VII-ми клас ще се провежда от разстояние в електронна среда - Google Classroom съгласно седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/

     Учебният ден за I-II клас започва в 8:30 ч.

     Учебният ден за III, IV, V, VI, VII клас започва в 8:00 ч.

     Продължителност на часовете:

      I - IV клас - 20 мин. - асинхронно обучение

      V - VII клас - 30 мин. - синхронно обучение

   Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

    Децата от ПГ продължават присъствено обучение в сградата на училището.

 

Дневен режим за периода 23.11. - 30.11.2020 г.

 

 

                   5-7 клас 

       3-4 клас 

       1-2 клас 

 1 час

 08,00 – 08,30 ч.

 08,00 – 08,20 ч.

 08,30 – 08,50 ч.

 2 час

 08,50 – 09,20 ч.

 08,50 – 09,10 ч.

 09,15 – 09,35 ч.

 3 час

 09,40 – 10,10 ч.

 09,40 – 10,00 ч.

 10,00 – 10,20 ч.

 4 час

 10,40 – 11,10 ч.

 10,40 – 11,00 ч.

 10,55 – 11,15 ч.

 5 час

 11,30 – 12,00 ч.

 11,30 – 11,50 ч.

 11,40 – 12,00 ч.

 6 час

 12,20 – 12,50 ч.

 12,20 – 12,40 ч.

 12,25 – 12,45 ч.

 7 час

 13,10 – 13,40 ч.

 13,10 – 13,30 ч.

 

 8 час

 14,00 – 14,30 ч.

   

 9 час

 14,40 – 15,10 ч.