Ha територията на област Bapна ca създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в систуацията на криза, свързана с  COVID-19". Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30 - 11,30 часа и 12,30 - 16,30 часа.

   Подкрепа можете да получите и от педагогическия съветник към училището Георги Пенев чрез модула за комуникация в Школо.