На 23.01.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведат:

- Олимпиада по математика за ученици от V, VI, VII клас. Времетраене - 4 часа

- Олимпиада "Знам и мога" за IV клас. Времетраене - 80 минути

1. Учениците трябва да са в училище в 8.30 ч. 

2. Влизането в сградата ще се осъществява от западния вход (с естакадата).

3. Учениците трябва да са задължително с маски през целия период на провеждане на олимпиадите.

4. Няма да се допускат в сградата ученици с грипоподобни симптоми и температура.

5. За олимпиадата по математика учениците да си носят син химикал, молив, чертожни инструменти.

6. За олимпиадата "Знам и мога" - син химикал.