Междусрочна ваканция - 03.02.2021 г.

 

Начало на 2-ри учебен срок на 2020/2021 година - 04.02.2021 г. със седмично разписание за 2-рия срок, достъпно в електронен дневник https://app.shkolo.bg/, по следния график:

 

1. Присъствено обучение за ПГ, I, II, III, IV клас и групите на целодневна организация.

 

2. Присъствено обучение за прогимназиален етап (V, VI, VII клас) от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. при спазване на следния график:

 

  • VII клас - от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. вкл.
  • V клас - от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. вкл.
  • VI клас - от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. вкл.

 

В електронна среда се обучават учениците от V, VI и VII клас в дните извън посочения по-горе график съгласно седмичното разписание за 2-рия срок и дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Вход за I-IV клас - от източната страна (спортните площадки)

Вход за V-VII клас - от западната страна (с естакадата)

Маските са задължителни при влизане в сградата и в общите помещения в училище.