На 14.02.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе олимпиада по български език и литература за ученици от V, VI, VII клас.

Времетраене:

- V, VI клас - 2 часа

- VII клас - 3 часа

1. Учениците трябва да са в училище в 8.40 ч. 

2. Влизането в сградата ще се осъществява от западния вход (с естакадата).

3. Учениците трябва да са задължително с маски през целия период на провеждане на олимпиадата.

4. Няма да се допускат в сградата ученици с грипоподобни симптоми и температура.

5. Учениците да си носят само син химикал.