Че тенето е свобода, а свободата отговорност!

   ОУ "Черноризец Храбър" - Варна благодари на Студентски съвет към ВСУ "Черноризец Храбър" за подарената къщичка за книги като част от кампанията "Свободни библиотеки - къщички за книги".

Учениците посрещнаха къщичката с ентусиазъм и вече активно разменят книги чрез нея.