На 18-ти март 2021 г. от 12.00 ч. в ОУ "Черноризец Храбър" ще се проведе Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" за учениците от I - IV клас.

    Всички участници в състезанието заемат местата си до 11.45 ч. съгласно разпределението по зали, придружени от един от квесторите.

 

    Необходими пособия - химикали и чертожни инструменти.

    Маските са задължителни по време на състезанието за учениците и квесторите.

    Времетраене - 90 минути.

    С Регламента на състезанието можете да се запознаете ТУК.