Във връзка със заповеди с номера № РД 01-168/15.03.2021 г. на МЗ и № РД-09-619/12.03.2021 г. на МОН учениците от V, VI и VII клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително съгласно седмичното разписание. Продължителност на часовете  - 30 минути.

     Учениците от I - IV клас продължават присъственото си обучение в училище съгласно седмичното разписание и дневния режим за II-ри учебен срок.