Съгласно Заповеди с номера №РД 01-194/30.03.2021 г. на МЗ и №РД 09-798/31.03.2021 г. на МОН, за периода 01.04.2021 г. - 02.04.2021 г. включително,  учебният процес ще се осъществява, както следва:

      - Подготвителна група - Педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда Google Classroom, доколкото и ако е възможно, с участието на родителите. Продължителността на педагогическото взаимодействие не може да надвишава 30 минути дневно.

     - I - VII клас - Продължава обучението от разстояние в електронна среда Google Classroom съгласно седмичното разписание и създадената от учителите в начален етап организация за синхронно обучение.

 

   Пролетна ваканция за всички деца и ученици - от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.