Съгласно Заповед № РД 01-274/29.04.2021 г. на МЗ, организацията на учебния процес за периода - 01.05.2021 г. - 28.05.2021 г. в ОУ "Черноризец Храбър" ще се осъществява по следния график:

   1. Присъствено обучение за ПГ, I, II, III, IV клас и групите на целодневна организация.

   2. Присъствено обучение за V, VI, VII клас от 01.05.2021г. до 28.05.2021г. по следния график:

  • V клас - от 05.05.2021г. до 14.05.2021г. вкл.
  • VI клас - от 10.05.2021 г. до 28.05.2021г. вкл.
  • VII клас - от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. вкл.

   В електронна среда се обучават учениците от V, VI и VII клас в дните извън посочения по-горе график съгласно седмичното разписание за 2-рия срок и дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда с продължителност на учебния час - 30 минути.

   Вход за I-IV клас - от източната страна (спортните площадки)

   Вход за V-VII клас - от западната страна (с естакадата)

Маските са задължителни при влизане в сградата и в общите помещения в училище. За учениците от прогимназиален етап маските са задължителни и в класните стаи и кабинети.