Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване (НВО) за IV клас на 27-ми и 28-ми май се прави следната организация на учебния процес:

 III - VII клас започват учебни занятия от 8:20 ч. със следния дневен режим:

 

Час

III, IV, VI, VII клас

присъствено

   V клас  в ОРЕС

1 час

    8:20 - 9:00

   8:20 – 8:50

2 час

    9:10 - 9:50

   9:10 – 9:40

3 час

  10:00 - 10:40

  10:00 – 10:30

4 час

  11:00 - 11:40

  11:00 – 11:30

5 час

  11:50 – 12:30

  11:50 – 12:20

6 час

  12:40 – 13:20

  12:40 – 13:10

7 час

  13:30 – 14:10

  13:30 – 14:00

НВО 

IV клас

    9:45 – 11:15

 

За IV клас:

Учениците от IV клас заемат местата си в залите за НВО до 9:45 ч.

По време на НВО използват личен черен химикал,  а за НВО по математика и моливи и чертожни инструменти.

Начало на НВО - 10:00 ч. Продължителност 60 минути.

В останалото време се провеждат часове според седмичното разписание.