С клас ирането и разпределението по паралелки в V клас за учебната 2021/2022 година можете да се запознаете в следните секции:

 

- Списък на приетите ученици в паралелка с математика

- Списък на приетите ученици в паралелка с английски език

- Списък на приетите ученици в паралелка с български език и литература

 

Честито! И на добър час!

 

Не е необходимо допълнително записване.

Родителска среща ще се проведе на 02.09.2021г.