Уважаеми родители,

На 02.09.2021 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за I-ви и V-и клас за учебната 2021/2022 година.

За останалите класове родителските срещи ще се провеждат на етапи по график след 02.09.2021 г. Информация ще бъде публикувана в сайта след 01.09.2021 г.