На 9-ти септември от 15:00 до 19:00 часа фирмата за униформи ще бъде в училище за раздаване на поръчаните униформи.

   За повече информация тел.: 052370780