На 28 април 2022 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе състезание по английски език "English is fun" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за записване в Vи клас в ОУ "Черноризец Храбър" - Варна за паралелка с усилено изучаване на английски език - учебна 2021/2022 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.