С временното класиране на учениците по брой точки съгласно критериите за прием в V клас за учебната 2022/2023 година можете да се запознаете в следните секции:

- Прием в V клас с математика

- Прием в V клас с английски език

- Прием в V клас с български език и литература

    Окончателното класиране и разпределение по паралелки според заявените желания и брой точки ще бъде публикувано съгласно графика за прием в V клас.