Съвременният живот налага учители и родители да обединим усилията си в името на децата и тяхното най-добро образование и възпитание.
  Създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност за всички нас и най-вече за децата.

 

   Заедно можем повече и го постигаме!

   Вижте нашето послание.