Със заповед РД 01-355/18.05.2021 г. на Министерство на здравеопазването се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици от 31.05. 2021 г. съгласно дневния режим и седмичното разписание в електронния дневник.

   Носенето на маски в общите помещения е задължително. За учениците от V - VII клас носенето на маски е задължително и в учебните часове на закрито.