Уважаеми родители,

Родителска среща за всички паралелки ще се проведе на 8-ми септември 2022 г. от 18.00 часа с дневен ред:

1. Откриване на учебната 2022/2023 година

2. Нови учебни планове и дневен режим

3. Организация на храненето в начален етап

4. Други организационни въпроси

Пралелки V-ти клас:

Va - математика - 1

Vб - БЕЛ

Vв - АЕ

Vг - математика - 2

      Поръчаните униформи ще бъдат доставени в училище на 13-ти септември 2022 г. от 15:00 ч. до 19:00 ч.

      Няма да се приемат нови поръчки. Ще се продават свободно емблеми и вратовръзки.