С много ентусиазъм, старание и екипна работа, Виолета Кордова - начален учител ЦДО, Биляна Койчева - учител по ФВС, Нона Янкова - старши начален учител ЦДО, Валери Бояджиев - старши учител ФВС, Веселин Семерджиев - старши учител ФВС и Даниела Душкова - учител по БДП организираха, разчертаха и сътвориха една прекрасна площадка по безопасност на движение по пътищата, която още в първите учебни дни влезе в употреба.

Сега изучаването на правилата за движение по пътищата е по-лесно и интересно.

На 21-ви септември ученици от 3-ти клас отбелязаха "Ден без жертви на пътя" на новосъздадената площадка като си припомниха къде и как трябва да пресичат пешеходците на пътя.

 

 

площадка
площадка