Уважаеми ученици и родители,

Представяме Ви график за всички олимпиади и състезания, които ще се проведат в ОУ "Черноризец Храбър" през м. януари 2023 година.

За записване, получаване на декларации и допълнителна информация се обръщайте към класните ръководители.