На 16-ти ноември отбелалт. текстязваме деня на алт. тексттолерантността. Толерантност – това е хармония в многообразието.
     Децата от различни класове в училището се включиха в инициативи, посветени на деня на толерантността.
     Учениците от I до IV клас изготвиха тематични табла със своите преподаватели и плакати, които да напомнят, че колкото и да сме различни, можем да се разбираме и да творим заедно.
      Учениците от прогимназиалните класове днес дойдоха с пъстроцветни чорапи и пантофи, като по този начин, изразявайки себе си показаха, че колкото и да сме различни и многоцветни, можем да се уважаваме и приемаме.
    Повече снимки можете да видите в нашата фейсбук страница.