1-во място в реалт. текстгионалния конкурс организиран от Общински детски комплекс - Варна  спечели Саня Зуртелова от I-ви клас за изработване на картичка на тема "Рождество Христово"
Браво, талантливо дете, гордеем се с теб!
       Тази година в конкурса участваха 32 картички изработени от ученици от I-ви до VII- ми клас от нашето училище.
        За всички тях е и грамотата за активно участие.