Нашите 50 инициативи, които сме планирали във връзка с предстоящия ни юбилей през м. ноември 2023 година, продължават.

Поредната ни благотворителна инициатива под наслов "Светли дела за светли празници" е свързана с предстоящите празнични дни през април.

Нека бъдем добри, за да служим за пример на децата ни!

От 27-ми март до 5-ти април включително, обявяваме благотворителни дни в училище.

Ще набираме дарения под формата на трайни пакетирани храни за хора в нужда, за да върнем усмивките и да стоплим сърцата им в предстоящите празнични дни!

Всички дарения ще достигнат до нуждаещите се чрез социалната кухня към храм „Св. Архангел Михаил” във Варна.

В социалната кухня доброволци приготвят топла храна всяка събота на обяд и я раздават на нуждаещите се.

Тя работи само благодарение на дарители и доброволен труд.

За желаещите да се включат:

Храните трябва да са пакетирани, трайни и в срок на годност. Могат да бъдат както за готвене, така и за директна консумация.

Предаването може да стане на място в училище (библиотека) или чрез децата, които да ги предадат на класните ръвководители.

За влизане в училище - вход от източна страна (сини площадки).

Ако имате въпроси, можете да се обърнете към класните ръководители или ръководството.

Телефони:

- на администрация 052 303230

- дирекция 052 303284

Благодарим Ви, че ще бъдете с нас в благотворителната ни акция, с която заедно възпитаваме в човечност, доброта и творим чудеса!