ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ ЗА I-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА!

Със списъка от първо класиране за I-ви клас можете да се запознаете ТУК.

График на дейностите за прием

Необходими документи за записване:
1. Копие на удостоверение за раждане на детето;
2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

 4. Документ за самоличност на родител.

   Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението и подадени в срок съгласно графика на дейностите за прием в I-ви клас.