Уважаеми родители,

Родителска среща за всички паралелки ще се проведе

на 5-ти септември 2023 г. от 18.00 часа с дневен ред:

1. Откриване на учебната 2023/2024 година

2. Нови учебни планове и дневен режим

3. Запознаване с нормативни документи

4. Организация на храненето в начален етап

5. Други организационни въпроси

Паралелки V-ти клас:

V-a - Математика

V-б - Английски език

V-в - Спорт и изкуства

 Във фоайето и по етажите ще има схеми на стаите за съответните паралелки.