Проектът на ОУ "Черноризец Храбър" за ремонт на физкултурния салон по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г." е одобрен!

ОУ "Черноризец Храбър" е единственото училище от Варна одобрено по тази програма. Пълен списък на всички спечелили училища можете да намерите тук.

Горди сме с този успех!

spisak odobreni uch M1iM2 etap1 16022024 3 1 copy