На 15 април 2024 г. от 14:00 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Пролетно състезание по математика "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за записване в V клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2024/2025 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.